2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Svansjön

Tack vare den romantiska omgivningen, magnifika koreografin och den oförglömliga sagan om omöjlig kärlek är Svansjön den ultimata klassiska baletten, som har blivit publikhyllad över hela världen. Vid en avskild sjö nära det kungliga palatset upptäcker prins Siegfried en vacker flicka som av den onda trollkarlen Rothbart har blivit förvandlad till en svan. Förbannelsen kan endast brytas när en man lovar sin eviga kärlek och Siegfried, som genast blir hänförd, svär att frigöra Odette från hennes fångenskap. Dock på prinsens bal luras Siegfried av Rothbart till att lova sin kärlek till trollkarlens dotter Odile, som är spegellikt förklädd till Odette. För sent ser prinsen en vision av den han verkligen älskar, och trots att han rusar för att finna Odette vid sjökanten, vet han att endast älskarnas död kan lyfta förbannelsen och förena dem för evigt.

Odette/Odiles virtuosa dubbelroll, Tjajkovskijs kraftfulla partitur och en av de bästa pas de deux i hela balettrepertoaren gör tillsammans Svansjön till en upplevelse som inte går att missa. Med över 40 dansare på scenen, fångar denna storslagna produktion av Saint Petersbug Nationalbaletten, skönheten och dramat i den mest fulländade romantiska baletten, en tidlös klassiker som tilltalar alla generationer.

Swan Lake
A romantic setting, magnificent choreography and an unforgettable fairy-tale story of doomed love combine to make Swan Lake the ultimate classical ballet, acclaimed by audiences worldwide. At a secluded lake near the royal palace, Prince Siegfried discovers Odette, a beautiful girl transformed into a swan by the evil sorcerer Von Rothbart. The spell can only be broken when a man pledges his eternal love and Siegfried, instantly enraptured, vows to release Odette from her captivity. However, at the prince’s birthday ball, Von Rothbart tricks Siegfried into swearing his love for the sorcerer’s daughter Odile, disguised as the mirror-image of Odette. Too late, the prince sees a vision of his real beloved; though he rushes to find Odette by the lakeside, he knows that only the lovers’ death can lift the curse and unite them for all time.

The virtuoso double role of Odette/Odile, Tchaikovsky’s powerful score and one of the greatest pas de deux in the whole ballet repertoire all unite to make Swan Lake an unmissable experience. With over 40 dancers on stage, this sumptuous production by the Saint Petersburg Ballet captures all the beauty and drama of the ultimate romantic ballet, a timeless classic that appeals to any generation.

Plats Karlstad CCC

Torsdag 13 november 2014 kl.19:00

Dela